کیا 2 years ago

چطور ایده ها رو خلق کنیم؟

سلام! امروز میخوام در ادامه قسمت قبل، باهاتون در مورد ایده صحبت کنم. من قراره در چند مقاله ی چند قسمتی، در مورد ایده و تبدیل اون به درآمد رو بررسی کنم و بهتون اطلاعات این بخش ها رو ارائه کنم. خب، به نظرتون ایده چیه؟ به چی میگن ایده؟

0
# موفقیت

آیا عبارات تأکیدی واقعاً بر موفقیت مؤثرند؟

کیا 2 years ago
0
# دل نوشته

اشک تو را به آسمان خود دعوت خواهم کرد

کیا 2 years ago
0
# خلاقیت

حال دلتون خوب و خوش باشه

کیا 2 years ago
0
# انواع کتاب

ملاقات با کتاب - عادت های اتمی - بخش سوم

کیا 2 years ago