کیا 1 year ago

ملاقات با کتاب - عادت های اتمی - بخش سوم

چگونه عادت ها موجب شکل دهی به هویتتان می شود تغییر عادت همیشه مشکل است. به خصوص اگر بخواهیم عادت های بد خود را تغییر دهیم و عادت هایی مثل ورزش کردن، تفریح یا رژیم غذایی اصولی را جایگزین آن کنیم. نهایتا چند روز بتوانیم به عادت های خوب پایبند باشیم. بعد از چند روز دوباره به عادت های اشتباه خود بر میگردیم. ما در تغییر عادت هایمان به دو دلیل دچار چالش می شویم:

0
# استارتاپ

آموزش کار با فروشگاه ساز ردلینک

کیا 1 year ago
0
# موفقیت

آیا عبارات تأکیدی واقعاً بر موفقیت مؤثرند؟

کیا 1 year ago
0
# دل نوشته

اشک تو را به آسمان خود دعوت خواهم کرد

کیا 1 year ago
0
# خلاقیت

حال دلتون خوب و خوش باشه

کیا 1 year ago